บริษัท THEATER HOUSE รับว่าจ้างออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์ด้วยโปรแกรม 3D โดยเริ่มจากการรับ
ข้อมูลลูกค้า วัดพื้นที่หน้างานจริง ออกแบบการ wiring ระบบ รวมถึง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในการใช้งาน ด้วยภาพ computer graphic เหมือนการตกแต่งภายในทั่วไป ทำให้ท่านเจ้าของบ้านสามารถเห็นภาพการใช้งานจริงได้ก่อนการตัดสินใจลงมือก่อสร้าง

การออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์ในระบบ 3D นี้ จะรวมถึงการวางระบบไฟ ระบบภาพและระบบเครื่องเสียงทั้งหมดเข้าไปด้วย เพื่อความสอดคล้องในการใช้งานและประสิทธิภาพความถูกต้องของระบบทั้งหมด ค่าใช้จ่ายคิดตามขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการออกแบบ โดยลูกค้าจะได้เห็นรูปห้องจริง ระบบภาพและเสียงที่ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็นรูปด้านหน้าและ  ด้านหลังทั้งหมด 2 รูป ซึ่งจะสามารถมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ห้องโดยรวมทั้งหมดได้

การก่อสร้างและตกแต่งห้องโฮมเธียเตอร์ ทางบริษัทจะทำการเสนอราคาการตกแต่งโดยละเอียด โดยจะเสนอราคาชุดระบบภาพและเสียงควบคู่ไปด้วย (เนื่องจากการก่อสร้างตกแต่งต้องมีการวางระบบไฟ และสายสัญญาณต่างๆ  ไปพร้อมๆ กัน) เมื่อเซ็นสัญญาก่อสร้างตกแต่งแล้วทางบริษัทจะมีแบบก่อสร้างโดยละเอียดควบคู่การทำงานให้ด้วย

การติดตั้งระบบภาพและเสียง ทางบริษัทจะทำการออกแบบระบบทั้งหมดพร้อมทั้งการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกชิ้นในราคาพิเศษให้กับลูกค้า รวมถึงการติดตั้งอย่างถูกระบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานจริง รวมงานทั้งระบบบริษัทจะมีการรับประกันงาน 1 ปีเต็ม โดยฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมด หลังจากหมดรับประกันทางบริษัทจะคิดค่าเดินทางครั้งละ 500 บาท (กรุงเทพและปริมณฑล)

THEATER HOUSE รับออกแบบและติดตั้งงานระบบ fiber-optic ในทุกรูปแบบ บนฝ้า สระว่ายน้ำ พื้นพรม ผ้าม่านและอื่นๆ ด้วยการใช้สาย fiber-optic ของ Mitsubishi จากประเทศญี่ปุ่น โดยจะไม่ใช้สาย fiber-optic จากเมืองจีนอย่างเด็ดขาด

บริษัทจะทำการประเมิณราคาการติดตั้งในเบื้องต้น และเสนอราคาจริงหลังจากไปตรวจวัดสถานที่ติดตั้ง โดยราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากง่ายในการทำงานเป็นหลัก รับประกันงาน 1 ปีเต็ม service free หลังจากนั้นคิดตามราคาอุปกรณ์และค่าแรงจริง

บริษัท THEATER HOUSE รับว่าจ้างออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์ด้วยโปรแกรม 3D โดยเริ่มจากการรับข้อมูลลูกค้า วัดพื้นที่หน้างานจริง ออกแบบการ wiring ระบบ รวมถึง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในการใช้งาน ด้วยภาพ computer graphic เหมือนการตกแต่งภายในทั่วไป ทำให้ท่านเจ้าของบ้านสามารถเห็นภาพการ
ใช้งานจริงได้ก่อนการตัดสินใจลงมือก่อสร้าง

การออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์ในระบบ 3D นี้ จะรวมถึงการวางระบบไฟ ระบบภาพและระบบเครื่องเสียงทั้งหมดเข้าไปด้วย เพื่อความสอดคล้องในการใช้งานและประสิทธิภาพความถูกต้องของระบบทั้งหมด ค่าใช้จ่ายคิดตามขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการออกแบบ โดยลูกค้าจะได้เห็นรูปห้องจริง ระบบภาพและเสียงที่ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็นรูปด้านหน้าและ  ด้านหลังทั้งหมด 2 รูป ซึ่งจะสามารถมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ห้องโดยรวมทั้งหมดได้

การก่อสร้างและตกแต่งห้องโฮมเธียเตอร์ ทางบริษัทจะทำการเสนอราคาการตกแต่งโดยละเอียด โดยจะเสนอราคาชุดระบบภาพและเสียงควบคู่ไปด้วย (เนื่องจากการก่อสร้างตกแต่งต้องมีการวางระบบไฟ และสายสัญญาณต่างๆ  ไปพร้อมๆ กัน) เมื่อเซ็นสัญญาก่อสร้างตกแต่งแล้วทางบริษัทจะมีแบบก่อสร้างโดยละเอียดควบคู่การทำงานให้ด้วย

การติดตั้งระบบภาพและเสียง ทางบริษัทจะทำการออกแบบระบบทั้งหมดพร้อมทั้งการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกชิ้นในราคาพิเศษให้กับลูกค้า รวมถึงการติดตั้งอย่างถูกระบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานจริง รวมงานทั้งระบบบริษัทจะมีการรับประกันงาน 1 ปีเต็ม โดยฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมด หลังจากหมดรับประกันทางบริษัทจะคิดค่าเดินทางครั้งละ 500 บาท (กรุงเทพและปริมณฑล)

บริษัท THEATER HOUSE รับว่าจ้างออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์ด้วยโปรแกรม 3D โดยเริ่มจากการรับข้อมูลลูกค้า วัดพื้นที่หน้างานจริง ออกแบบการ wiring ระบบ รวมถึง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในการใช้งาน ด้วยภาพ computer graphic เหมือนการตกแต่งภายในทั่วไป ทำให้ท่านเจ้าของบ้านสามารถเห็นภาพการใช้งานจริงได้ก่อนการตัดสินใจลงมือก่อสร้าง

 

บริษัท เธียเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด

CDC เฟส 2 อาคาร k1 ชั้น 2 
ห้อง 203,205,207,209
เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา

Tel: 0-2102-2218                        Email: [email protected]

Fax: 0-2102-2219                                  [email protected]

Copyright 2015 © THEATER HOUSE CO., LTD.

SEND

Subscribe Lastest Promotion:

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์ค่ะ

SEND

Subscribe Lastest Promotion:

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์ค่ะ

บริษัท เธียเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด

Copyright 2015 © THEATER HOUSE CO., LTD.

Tel: 02 102 2218
Fax: 02 102 2219
Email: [email protected]

[email protected]

 

 

บริษัท เธียเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด

CDC เฟส 2 อาคาร k1 ชั้น 2 
ห้อง 203,205,207,209
เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา

Tel: 0-2102-2218                        Email: [email protected]

Fax: 0-2102-2219                                  [email protected]

SEND

Subscribe Latest Promotion:

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์ค่ะ

Copyright 2019 © THEATER HOUSE CO., LTD.

02 102 2218